HĐND Tỉnh làm việc với thị xã Cửa Lò về thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp

Đăng ngày 31/03/2017

Sáng 31/3/2017, đoàn công tác do bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND Tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Cửa Lò về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trện địa bàn.

zzz

aaa

Thị xã Cửa Lò được thành lập theo Nghị định 113/1994/NĐ – CP ngày 29/8/1994 của Chính phủ. Thị xã hiện đang trực tiếp quản lý 30 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 02 đơn vị đã tự chủ về tài chính là: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và nhà khách UBND thị xã, 03 đơn vị tự trang trải một phần là: Trung tâm quỹ đất, Ban quản lý đô thị và văn phòng đăng ký QSD đất; còn lại các đơn vị sự nghiệp cơ bản chưa tự chủ về nhân sự cũng như tài chính. Mặc dù đã tổ chức quán triệt, phổ biển đến từng cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp về cơ chế tự chủ theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, nhưng Cửa Lò vẫn đang gặp một số hạn chế nhất định, như: Chưa xây dựng được tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc, chưa tự chủ về tài chính, tinh giảm 10% chưa thực hiện được.

zzz2

Kết luận tại hội nghị ,bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban chuyên trách Ban pháp chế tỉnh Nghệ An ghi nhận những ý kiến phản ánh và nghiêm túc tiếp thu đề nghị của thị xã Cửa Lò để tổng hợp báo cáo lên HĐND tỉnh. Tuy nhiên, thị xã cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ sâu rộng hơn nữa; Khẩn trương rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp theo nhóm cơ chế tự chủ; Phải xây dựng đề án vị trí việc làm và làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ những khó khăn trong viêc thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị công lập trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh