Về vụ việc giáo họ Yên Trạch tự ý xây dựng bia tưởng niệm trong khuôn viên nghĩa trang khối Tây Khánh

Đăng ngày 01/04/2017

Về vụ việc giáo họ Yên Trạch tự ý xây dựng bia tưởng niệm trong khuôn viên nghĩa trang khối Tây Khánh, phường Nghi Thu, qua tìm hiểu tình hình, nhóm Phóng viên Đài PT-TH Cửa Lò được thông tin như sau:

img_6701

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây dựng, UBND phường Nghi Thu  đã phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị phát hiện giáo họ Yên Trạch tự ý xây dựng bia tưởng niệm trong khuôn viên nghĩa trang khối Tây Khánh, phường Nghi Thu. Hiện nay, UBND thị xã đã đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung tại khối 1,  phường Nghi Hương nhằm thực hiện nhu cầu hung táng, cát táng cho nhân dân, đồng thời UBND thị xã đã có chủ trương cấm việc hung táng, cát táng tại các nghĩa trang cũ, nghĩa trang tự phát nhằm quy tập các phần mộ từ các nghĩa trang này về nghĩa trang thị xã để thực hiện quy hoạch đô thị cũng như xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Do đó, việc giáo họ Yên Trạch tự ý xây dựng bia tưởng niệm trong khuôn viên nghĩa trang khối Tây Khánh, phường Nghi Thu là trái quy định của pháp luật.

img_6688

Ủy ban nhân dân phường Nghi Thu, các cấp, ngành có liên quan ở Thị xã Cửa Lò có thể căn cứ vào 1 số quy định sau để xử lý vụ việc này:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

img_6700

Ủy ban nhân dân phường Nghi Thu, các cấp, ngành có liên quan ở Thị xã Cửa Lò cũng có thể yêu cầu giáo họ Yên Trạch khắc phục hậu quả bằng hình thức buộc tháo dỡ công trình bia tưởng niệm vi phạm theo trình tự  sau:

1) Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại Điều 59 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có trách nhiệm lập biên bản như sau: hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì lập biên bản theo Mẫu biên bản số 01, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì lập biên bản theo Mẫu biên bản số 02 ban hành kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BXD;

2) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền quy định tại Điều 17, Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm theo Phụ lục II, Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP;

3) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp vụ việc phức tạp theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính), người có thẩm quyền xử phạt hành chính có trách nhiệm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

4) Hết thời hạn quy định tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo Mẫu quyết định số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ;

img_6707

Ủy ban nhân dân phường Nghi Thu, các cấp, ngành có liên quan ở Thị xã Cửa Lò cũng có thể xử phạt hành vi xây dựng sai phép bia tưởng niệm của giáo họ Yên Trạch  theo quy định tại Điều 12 và Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP như sau:

 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng;
 3. b) Xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.
 4. Sau khi có biên bản vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà vẫn tái phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, quy mô công trình vi phạm bị xử phạt từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng (nếu có).

Ủy ban nhân dân phường Nghi Thu, các cấp, ngành có liên quan ở Thị xã Cửa Lò cũng có thể xử phạt hành vi xây dựng sai phép bia tưởng niệm của giáo họ Yên Trạch  theo quy định  tại Điều 50 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP như sau:

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không đúng quy định;
 3. b) Làm hư hại bia, mộ trong nghĩa trang.
 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 5. a) An táng trong các nghĩa trang đã bị đóng cửa theo quy định;
 6. b) Không thực hiện việc di chuyển phần mộ theo quy hoạch xây dựng nghĩa trang hoặc các dự án phát triển đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 7. c) Tự ý di dời phần mộ trong nghĩa trang không được cơ quan quản lý nghĩa trang cho phép;
 8. d) Cản trở hoặc không thực hiện đúng quy định hoạt động chôn cất, bốc mộ, cải táng, hỏa táng.
 9. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 10. a) Phá hoại các công trình công cộng trong nghĩa trang;
 11. b) Lập mộ giả, nghĩa trang giả;
 12. c) Đào bới hoặc xâm hại phần mộ mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Nhóm Phóng viên Đài PT-TH Cửa Lò