Ngư dân Cửa Lò chuẩn bị khai thác vụ cá nam (Phát sóng NTV:31/3/2017)

Đăng ngày 31/03/2017

Có những nội dung chính:
– Ngư dân Cửa Lò chuẩn bị khai thác vụ cá nam
– Diễn Châu tháo gỡ khó khăn cho các xã trong xây dựng nông thôn mới