HĐND thị xã Cửa Lò khóa 4, khai mạc kỳ họp thứ 2

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong năm đầu tiên thực hiện các nghị quyết của HĐN Thị xã khóa 4, nhiệm kỳ 2011 – 2016, thị xã Cửa Lò đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Về kinh tế tiếp tục phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng đạt 18%. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 1600 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ 2010. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác thu, chi ngân sách đạt kế hoạch, trong đó tổng thu ngân sách toàn Thị xã đạt gần 210 tỷ đồng, bằng 104,7% dự toán HĐND Thị xã giao. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kỳ họp lần này, HĐND thị xã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và các tồn tại trong năm qua để khắc phục. Đồng thời bàn các giải pháp và thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ quan trọng thực hiện trong năm 2012. Trong đó chú trọng vào các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo: Hữu Lương