HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức thành công kỳ họp thứ 8

Đăng ngày 21/12/2022

Sáng 21/12/2022,  sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần thẳng thắn, khách quan và cầu thị, HĐND thị xã khóa VI đã hoàn thành chương trình, nội dung và bế mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong phiên làm việc sáng  21/12, kỳ họp tiếp tục với nội dung nghe báo cáo tổng hợp thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND thị xã. Theo đó 3 tổ thảo luận chiều ngày 20/12 có 23 ý kiến với 33 nội dung thuộc 5 nhóm vấn đề đã được lãnh đạo UBND thị xã cũng như đại diện các phòng, ban, ngành liên quan trả lời cụ thể tại hội trường.

Thay mặt lãnh đạo thị xã, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã giải trình, làm rõ thêm trách nhiệm của UBND thị xã đối với các nội dung mà đại biểu đã nêu.

Tiếp đó, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI nghe, xem xét và biểu quyết thông qua 6 tờ trình về thực hiện nhiệm vụ, dự toán thu chi ngân sách, chủ trương dự án đầu tư công, việc phân bổ quỹ tiền lương cho cán bộ hợp đồng, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND  thị xã năm 2023. Đồng thời. biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò nêu rõ, năm 2022 tuy còn nhiều khó khăn thách thức song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ nên Cửa Lò đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhất là trong phần chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm cũng như thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Lãnh đạo UBND thị xã cũng như đại diện các phòng, ban, ngành trả lời chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm và rõ ràng đã góp phần nâng cao chất lượng của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đề nghị UBND thị xã ngay sau kỳ họp này chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của kỳ họp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thị xã phát huy tinh thần quyết tâm và ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão và các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chuẩn bị cho năm du lịch 2023.

                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh