Clip: Năm 2023, Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ gần 8 triệu lượt khách du lịch.(Thời sự Truyền hình Nghệ An tối – 20/12/2022)

Đăng ngày 21/12/2022