HĐND thị xã Cửa Lò khoá IV, khai mạc kỳ họp thứ 3

Đăng ngày 26/03/2014

 

Tại kỳ họp thứ 3 lần này, HĐND thị xã Cửa Lò khóa IV đã được nghe UBND thị xã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Trong 6 tháng qua, mặc dầu gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của thị xã Cửa Lò vẫn tăng hơn cùng kỳ năm trước.Tổng giá trị sản xuất của thị xã Cửa Lò đạt hơn 1000 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lĩnh vực du lịch dịch trong 6 tháng qua có 950 ngàn lượt khách đến thăm quan nghỉ mát, trong đó khách lưu trú chiếm khoảng 60% và doanh thu từ các hoạt động du lịch. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 75, 6 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch và 62,2% so với cùng kỳ. Đời sống của người dân ổn định và ngày càng được nâng cao.


Từ kết quả trên, UBND Thị xã đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát các chỉ tiêu để có giải pháp chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch dịch vụ, nhất là quản lý giá; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo nghị quyết của HĐND Thị xã đã phê duyệt.

Tiếp đó, các Đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị mà cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã khóa IV; Báo cáo về hoạt động của UBMTTQ thị xã về vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, một số giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; Nghe nội dung tờ trình của UBND thị về việc phân loại đơn vị hành chính các phường trên địa bàn trình HĐND xem xét thông qua; Ngày mai 18/7, HĐND thị xã Cửa Lò sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn./.
.

Theo: Đàm Hiền