HĐND Thị xã Cửa Lò Khoá IV khai mạc kỳ họp thứ 12

Đăng ngày 06/07/2015

zz HD1

zz HD4

zz hd5

Thực hiện nghị quyết HĐND thị xã khóa IV, trong 6 tháng đầu năm 2015, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Cửa Lò cơ bản đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 3000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2014; Trong đó các ngành dịch vụ đạt 1.299,5 tỷ đồng, tăng 12,8%; Thu ngân sách đạt 120 tỷ, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Văn hóa xã hội phát triển tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Ngoài tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, HĐND thị xã còn xem xét các báo cáo tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Trên cơ sở đó HĐND thị xã tiến hành chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm đồng thời tiến hành bãi nhiệm và bầu bổ sung 1 số chức danh ủy viên UBND. Đồng thời, HĐND thị xã Cửa Lò khóa IV tập trung thảo luận 1 số vấn đề quan trọng khác của địa phương, xây dựng và thông qua nghị quyết của kỳ họp.

Hữu Lương-Tạ Nhật