HĐND phường Nghi Thu khóa XX tổ chức kỳ họp thứ VII

Đăng ngày 27/12/2023

Sáng ngày 27/12, HĐND phường Nghi Thu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ VII. Các ông, bà: Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, trưởng Đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Nghi Thu; Phùng Thị Hạnh – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn cùng các ông, bà trong BTV  Đảng ủy, HĐND, UBND, đại diện UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường và Bí thư, khối trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận các khối tham dự.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND phường, trong năm 2023 Nghi Thu đã đẩy mạnh phát triển kinh tế nên tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 4.945 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022; Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 2,3 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch thị xã giao, thu ngân sách phường ước đạt 7,3 tỷ đồng bằng 43% kế hoạch thị xã giao; tổng chi Ngân sách phường ước đạt 39%. Văn hóa xã hội phát triển, các chính sách xã hội được quan tâm, lĩnh vực nội chính được chú trọng. Phường cũng đã làm tốt việc huy động nội lực để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh, chỉnh trang khu du lịch. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Qua đó góp phần thay đổi bộ mặt của phố phường ngày càng khang trang, đời sống của người dân ngày càng nâng cao…

 

Sau khi nghe UBND phường báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024. Đồng thời, Ban Kinh tế – xã hội và Ban pháp chế HĐND phường báo cáo kết quả thẩm tra về các lĩnh vực của Ban theo luật định. UBMTTQVN phường Nghi Thu cũng thông báo về công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử. Đặc biệt, các đại biểu còn được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa 6.

Tiếp đó, HĐND phường Nghi Thu xem xét cho thôi làm đại biểu HĐND phường khóa XX đối với đại biểu Phan Thị Thu Hải do chuyển công tác.

Chiều cùng ngày, HĐND phường Nghi Thu tiếp tục thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua các Tờ trình, Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh