Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2023

Đăng ngày 26/12/2023

Chiều ngày 26/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm: Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An đồng chủ trì. Tại điểm cầu Cửa Lò do đồng chí Hoàng Văn Phúc – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội thị xã đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện UBMTTQ VN thị xã, Liên đoàn lao động Cửa Lò, các tổ chức hội Nông dân, Phụ nữ Thị đoàn, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội, Bưu điện  thị xã,  Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh, trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại, Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An, đại diện một số phòng UBND thị xã và lãnh đạo UBND cùng cán bộ chính sách 7 phường.

Năm 2023, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đến công tác lao động, giải quyết việc làm và an toàn lao động; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Qua đó góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nổi bật là: Trong năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 45 ngàn người, đạt 104,65%  kế hoạch; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 24 ngàn người, đạt 165,5% kế hoạch. Công tác giáo dục nghề nghiệp thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Trong năm đã tuyển sinh đào tạo cho 68.272 lượt người, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 80,7%.  Các chính sách đối với người có công với cách mạng, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho các đối tượng được thực hiện tốt. Công tác trẻ em và bình đẳng giới được chăm lo. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng được tăng cường.

Riêng thị xã Cửa Lò, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể đóng góp tích cực trong thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội. Đặc biệt là triển khai chi trả tiền trợ cấp hàng tháng qua Bưu điện cho 1044 đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng, chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1641 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 11 tỷ đồng, chăm lo đến công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động, giảm nghèo cho người dân, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.. , góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của thị xã.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An tập trung thực hiện trong năm 2024.

                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh