Liên đoàn Lao động thị xã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đăng ngày 27/12/2023

Sáng ngày 27/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tham gia Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có sự góp mặt của Lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Liên đoàn Lao động thị xã; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ban kiểm tra liên đoàn Lao động thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2023- 2028; đại diện BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Theo đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 01- 03/12/2023 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.095 đại biểu. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị trực tuyến lần này, các đại biểu tham dự tại các đầu cầu, các điểm cầu trong toàn quốc đã được tiếp cận với 04 nội dung chuyên đề lớn, bao gồm: Những nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam;  Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028, một số nội dung sửa đổi, bổ sung lớn của điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị được diễn ra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của BCH công đoàn các cấp, các tổ chức công đoàn, các đoàn viên trong việc triển khai có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đưa ra tại Đại hội, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028./.

Phan Thành- Duy Quý