HĐND phường Nghi Tân khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 7

Đăng ngày 06/07/2023

Sáng ngày 6/7, HĐND phường Nghi Tân tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự với kỳ họp có ông Chế Đình Sơn – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thị uỷ, Phó đoàn chỉ đạo số 1 tại phường Nghi Tân; Các đại biểu thị xã bầu trên địa bàn phường cùng các ông, bà trong Thường trực Đảng uỷ, UBND, MTTQ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, khối trưởng 7 khối, hiệu trưởng các trường học, đại diện các ban di tích, Qũy tín dụng nhân dân, làng nghề trên địa bàn phường.

Kỳ họp lần này đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH – QP – AN 06 tháng đầu năm và giải pháp nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thu, chi ngân sách0 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND sau kỳ họp thứ 6 đến nay. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội, Ban pháp chế HĐND phường về tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển KT- XH – QP- AN 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo tình hình hoạt động HĐND phường. Thông báo của MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Nghi Tân đã bám sát nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu HĐND phường đề ra. Trong 06 tháng, tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt hơn 453 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch thị xã và HĐND phường  giao, tăng 19% so với cùng kỳ 2022. Thu ngân sách đạt 4,4 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định.

Tại kỳ họp, HĐND phường Nghi Tân đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND phường đối với ông Phạm Thành Vinh do chuyển công tác; Bầu bổ sung ông Đậu Khắc Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Buổi chiều, kỳ họp thứ 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Tờ trình, Nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật