HĐND phường Nghi Hương tổ chức kỳ họp thứ X

Đăng ngày 23/07/2019

Sáng 23/7, HĐND phường Nghi Hương khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ X.

nhu1

Nét nổi bật của Nghi Hương qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết HĐND phường khóa 19 đó là tổng giá trị sản xuất ước đạt 681,8 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 69,9% kế hoạch. Văn hóa xã hội phát triển tốt, quốc phòng an ninh luôn đảm bảo. Tuy nhiên, Nghi Hương vẫn còn một số tồn tại như các mô hình kinh tế có hiệu quả chưa được nhân rộng; Ý thức chấp hành chủ trương “5 không” của một số hộ kinh doanh chưa tốt; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng; việc giải quyết hồ sơ chế độ 49, 62 cho các đối tượng chính sách còn chậm…

nh3

nh2

UBND phường Nghi Hương cũng đã báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa 19; báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, phương án bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính phường Nghi Hương;  UBMTTQ phường cũng thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh ý kiến, kiến nghị của MTTQ tại kỳ họp thứ 10; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp…

Tiếp đó, các vị đại biểu HĐND phường Nghi Hương tiến hành thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019; thông qua các tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp.

 

                                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh.