Hội đồng nhân dân phường Nghi Thủy khóa V tổ chức kỳ họp thứ VIII

Đăng ngày 23/07/2019

Sáng  23/7/2019, Hội đồng nhân dân phường Nghi Thủy khóa V tổ chức kỳ họp thứ VIII. Các đồng chí: Hoàng Văn Phúc -Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã; Nguyễn Trọng Huệ – Chủ tịch Hội CCB thị xã Cửa Lò tham dự.

nht3

Thực hiện Nghị quyết của HĐND phường, trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghi Thủy đã nổ lực phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản ước đạt 517 tỷ đồng, bằng 50,9%  kế hoạch thị xã giao, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Văn hóa xã hội phát triển tốt, công tác giáo dục, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và các chính sách xã hội tiếp tục được chăm lo, quốc phòng an ninh đảm bảo.

nthuy

nth2

Sau khi báo cáo những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng đầu năm và đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính, báo cáo công tác thu chi ngân sách, HĐND phường Nghi Thủy tiến hành thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp cũng như kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri. Đồng thời, thảo luận một số nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương, thông qua các tờ trình và nghị quyết của kỳ họp.

 

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh