Hội đồng nhân dân phường Nghi Hải khóa V tổ chức kỳ họp thứ 8

Đăng ngày 23/07/2019

Sáng ngày 23/7, Nghi Hải đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 HĐND phường khóa V nhiệm kỳ 2016- 2021. Các đ/c Hoàng Sỹ Cường- Ủy viên ban thường vụ- Trưởng Ban tổ chức Thị Ủy- Trưởng đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hải; Lê Văn Sơn- Phó chủ tịch HĐND thị xã tham dự.

4

1

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Nghi Hải đã được nghe báo cáo kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2019 phường Nghi Hải đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 477,6 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch HĐND phường giao và đạt 53,5% chỉ tiêu Thị xã giao, tăng 22,6% so với cùng kì năm năm 2018. Văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc; công tác giáo dục được chú trọng; y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, các chính sách xã hội được chăm lo. An ninh quốc phòng được giữ vững.

2

3

Sau khi nghe báo cáo những kết quả mà địa phương đã đạt cũng như nêu ra những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm, các đại biểu HĐND phường Nghi Hải đã tiến hành thảo luận về  các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2019. Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp cũng như kết quả giải quyết những kiến nghi, đề xuất của cử tri. HĐND phường Nghi Hải cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên ủy ban và đại biểu HĐND phường đối với ông Văn Việt Triều và bỏ phiếu tín nhiệm Ủy viên ủy ban và đại biểu HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Trung Kiên.  Đồng thời thảo luận một số nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương, thông qua các tờ trình  và nghị quyết của kỳ họp.

Phan Thành- Tạ Nhật