Giá trị sản xuất của thị xã Cửa Lò năm 2010 đạt gần 1600 tỷ đồng

Đăng ngày 23/03/2014

 

Đối với lĩnh vực thủy hải sản, thị xã tiếp tục động viên và hỗ trợ bà con ngư dân đầu tư vào tàu đánh bắt xa bờ và phát triển nghề thu mua chế biến hải sản đông lanh; Còn tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng đã được thị xã tạo cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp, cá nhân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tố độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Cửa Lò tăng trưởng 19,1%; Tổng giá trị sản xuất toàn Thị xã đạt gần 1600 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009. Trong đó, dịch vụ du lịch đạt 768 tỷ đồng, côngnghiệp xây dựng đạt gần 750 tỷ đồng…Tổng thu ngân sách đạt 225 tỷ đồng. Kết quả này không những cải thiện đời sống cho người dân mà nó còn làm tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2011 và những năm tiếp theo của Cửa Lò.

Theo: Hữu Lương