Cử tri Cửa Lò đề nghị tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường

Đăng ngày 23/03/2014

 

Tình trạng các hộ kinh doanh tự cơi nới công trình khu vực bãi tắm, chặt phá cây xanh vẫn còn diễn ra. Hệ thống xử lý nước thải các ki ốt kinh doanh mặt hàng ăn uống và tắm biển chưa được xây dựng đồng bộ…Những vấn đề này đã gây ảnh hướng không nhỏ đến môi trường cảnh quan khu du lịch.
Trước thực trạng này, mùa du lịch 2010, thị xã đã thí điểm bàn giao việc vệ sinh và bảo vệ cây xanh cho các ki ốt; Đồng thời, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải dọc bãi tắm và chỉnh trang lại một số bến bãi đậu xe khu lâm viên. Việc giám sát thu gom và vận chuyển rác của công ty cổ phần dịch vụ và môi trường Thị xã được tăng cường. Thị xã cũng đã thành lập đoàn Liên ngành để kiểm tra, xử lý các sai phạm. Nhờ đó, những tồn tại về công tác vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện.
Do đó, cử tri Cửa Lò kiến nghị HĐND thị xã và các ban ngành chức năng cần cần có những chế tài, giải pháp hữu hiệu hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của địa bàn du lịch. Và những vấn đề này sẽ được HĐND thị xã thảo luận trong kỳ họp thứ 22, HĐND TX khóa 3 tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/12/2010.

Theo: Hữu Lương