Chi cục thuế Cửa Lò lần đầu tiên thu thuế vượt ngưỡng 100 tỷ đồng

Đăng ngày 23/03/2014

 

Toàn thị xã Cửa Lò hiện có 215 doanh nghiệp, công ty và khoảng 1000 hộ cá thể tham gia nộp thuế. Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước của toàn Thị xã đạt hơn 196 tỷ đồng bằng 234% dự toán pháp lệnh và 185,3% dự toán Hội đồng nhân dân Thị xã giao, tăng 57% so với cùng kỳ 2009. Hầu hết các khoản thu sắc thuế đều đạt và vượt kế hoạch năm. Trong đó, một số khoản thu tăng cao so với các năm trước như thuế thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 229%, thuế thu nhập cá nhân đạt 340%. Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ an là một trong những doanh trích nộp thuế lớn nhất ở thị xã Cửa Lò, xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2005 trên địa bàn phường Nghi Thu. Từ đó đến nay, ngoài phấn đấu tăng sản lượng hàng hóa và doanh thu, đơn vị còn hoàn thành xuất sắc việc giao nộp thuế cho Nhà nước. Năm 2009, Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ an đã nộp thuế 25 tỷ đồng thì năm 2010 tăng lên 42 tỷ đồng.
Có được kết quả này là nhờ Chi cục đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý thu; Tăng cường công tác thu thuế môn bài và công tác truy thu tiền nợ đọng. Chi cục đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên. Chi cục đã áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu đặc biệt là khai báo thuế qua mạng. Đội ngũ cán bộ nhân viên luôn niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị cá nhân kê khai, nộp thuế.Ông Nguyễn Thái Hà,Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thị xã Cửa Lò cho rằng: Để đạt được dự toán 2011, Chi cục đã đề ra một số biện pháp nhiệm vụ như sau: Triển khai thực hiện Nghị định 51 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng; Xây dựng chương trình chống thất thu trong một số lĩnh vực như xây dựng cơ bản các nhà tư nhân, các dự án, các khách sạn nhà hàng; Tăng cường xử lý nợ đọng, đặc biệt các trường hợp có số nợ lớn và dây dưa kéo dài; Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và chuẩn bị triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là hành trang quý để Chi cục thuế Cửa Lò phấn đấu thực hiện trong năm mới. Qua đó góp phần đưa nền kinh tế xã hội của thị xã du lịch biển ngày một phát triển.

Theo: Hữu Lương