Dưa bở Cửa Lò được mùa, được giá (phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 29/6/2022)

Đăng ngày 30/06/2022