Dự án Phòng chống bạo hành giới :Thành lập 10 nhóm sinh hoạt thu hút nhiều hội viên tham gia

Đăng ngày 25/03/2014

Việc tham gia sinh hoạt nhóm đã trở thành nhu cầu của hội viên. Đặc biệt là tổ chức thành công các sự kiện của nhóm nam và 2 nhóm nữ bị bạo hành bằng sáng tạo của đội ngũ giảng viên chuyên trách các phường chính là điểm thành công nhất của dự án phòng chống bạo hành giới ở TX Cửa Lò trong thời gian qua.

Cũng liên quan đến các hoạt động sinh hoạt của các nhóm gây bạo hành và bị bạo hành, đến nay Dự án Phòng chống bạo hành giới TX Cửa Lò đã thành lập được 10 nhóm trong đó có 1 nhóm nam giới bạo hành của Hội cựu chiến binh phụ trách với 14 thành viên ở Phường Nghi Thuỷ; Hội liên hiệp phụ nữ Thị xã phụ trách 2 nhóm phụ nữ bị bạo hành ở 2 phường Nghi Hoà và Nghi Thu. Riêng đoàn thanh niên Thị xã đã thành lập 7 nhóm nam thanh niên thời đại mới ở các phường và đã tổ chức được 3 sự kiện có ý nghĩa liên quan đến các hoạt động phòng chống bạo hành giới rất được nhiều Đoàn viên, thanh niên ủng hộ.

 

Theo: Khắc Giang