Dòng họ Nguyễn Văn đại tôn ở Nghi Hải làm lễ giỗ tổ truyền thống

Đăng ngày 07/11/2019

Sáng ngày 06/11, dòng họ Nguyễn Văn đại tôn ở khối Hải Lam, phường Nghi Hải tổ chức lễ giổ tổ truyền thống . Con cháu xa gần tề tựu đông đủ, thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến tiên tổ.

6

Dòng họ Nguyễn Văn là một dòng họ có bề dày lịch sử lâu đời tại địa phương với hơn 400 năm hình thành và phát triển. Con cháu của dòng họ đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, cụ tổ của dòng họ là Tòng Quân Thống Lĩnh Đại Tướng Quân thời Lê.

2

Không chỉ ngày giỗ tổ mà các ngày lễ, tết hàng năm con cháu khắp nơi tập trung về để tỏ lòng tôn kính trước các bậc tổ tiên.

Phát huy truyền thống của dòng họ, con cháu Nguyễn Văn ngày nay luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không có người vi phạm các tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3 trở lên. Trên 70% gia đình trong dòng họ có mức sống khá, giàu, không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.Trong các phong trào do địa phương phát động, con cháu dòng họ luôn gương mẫu hưởng ứng. Nhiều con cháu của dòng họ hiện rất thành đạt, giữ nhiều chức vụ quan trọng ở  các cơ quan, doanh nghiệp.

Chính vì thế, trong năm 2019 này dòng họ Nguyễn Văn đang được Ban chỉ đạo phong trào ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Cửa Lò tiến hành làm các thủ tục để xét tặng danh hiệu Dòng họ văn hóa.

Phan Thành- Tạ Nhật