Cửa Lò tập trung tu sửa một số công trình giao thông nội thị(Phát sóng NTV:06/11/2019)

Đăng ngày 07/11/2019

 Những tháng cuối năm 2019, thị xã Cửa Lò tập trung tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường và các biển báo giao thông để giúp người dân đi lại thuận lợi vừa  góp phần làm cho mỹ quan đô thị sạch, đẹp để đón mùa du lịch mới 2020.