Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm và tặng quà Cửa Lò

Đăng ngày 20/01/2017

xx1

xx2

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Ngọc Ngà, thương binh hạng 4/4, tại khối hải Giang I, phường Nghi Hải; Thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đường ở khối Liên Hòa, phường Nghi Hòa.

xx3

xx4

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, các gia đình chính sách. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và có công với cách mạng./.

Đàm Hiền – Duy Quý