Chi cục thuế Cửa Lò tổng kết công tác thuế 2016

Đăng ngày 20/01/2017

thue1

Năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 305,2 tỷ đồng. Chi cục thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 2.600 lượt tờ khai thuế, đạt 99% tổng số lượt tờ khai phải nộp. Xử phạt 45 trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế với số tiền 42 triệu đồng. Thực hiện tiếp nhận và xử lý 12 trường hợp đề nghị hoàn thuế với tổng số thuế đề nghị hoàn là 16,7 tỷ đồng. Trong năm, đã tiến hành xử phạt các trường hợp chậm nộp thuế với số tiền 882 triệu đồng, thực hiện cưỡng chế nợ đọng thuế được 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh công tác thu nộp thuế, Chi cục thuế còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, giải đáp vướng mắc 271 lượt người nộp thuế. Tổ chức 2 cuộc đối thoại doanh nghiệp và hướng dẫn các chính sách liên quan.

thue2

thue3

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2017, chi cục thuế Cửa Lò tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt 311,45 tỷ đồng dự toán Tỉnh giao, và đạt 316 tỷ đồng dự toán HĐND thị xã giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016, đồng chí Doãn Tiến Dũng – chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận những nỗ lực của tập thể chi cục thuế thị xã Cửa Lò trong năm qua, bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cần tổ chức hội nghị triển khai công tác thuế cho các phường, các đơn vị liên quan để cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ; Cơ quan thuế cần chăm lo đối thoại với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất để động viên, khuyến khích các doanh nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra doanh nghiệp để biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt và xử lý những trường hợp vị phạm. Và chi cục thuế cũng nên quan tâm hơn nữa đến đội ngũ làm công tác thuế để đảm bảo tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn./.

Thanh Vân – Ngọc Ánh