Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy: Tặng phương tiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật .

Đăng ngày 07/12/2015

donbpt

Bộ phương tiện truyền thanh gồm: 1 âm ly, 1 loa phóng thanh, 1 micro và dây dẫn trị giá khoảng 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho Ban cán sự khối 1, phường Nghi Thủy trong việc tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy còn cung cấp tài liệu băng đĩa, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật đến người dân vùng ven biển.

donbpt1

Món quà tuy nhỏ, nhưng đây là tấm lòng của các chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy dành tặng cho nhân dân khối 1, giúp nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đàm Hiền – Duy Quý