Doanh nghiệp giải thể tăng mạnh: Có phải nghịch lý?

Đăng ngày 25/03/2016

Tuy vậy trong quý I/2016, số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc khó khăn tạm ngừng hoạt động lại tăng mạnh.

.
Tại Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 3 năm hoạt động và tỷ lệ doanh nghiệp rút lui so với đăng ký mới vẫn ở mức bình thường

Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 3 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 2.919 doanh nghiệp, tăng 16,5% so với quý IV/2015 và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này có vẻ mâu thuẫn với những nỗ lực, tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp trong thời gian qua của Chính phủ. Tuy vậy, trao đổi với một số chuyên gia về kinh tế, họ đánh giá điều này là hết sức bình thường.

Các chuyên gia kinh tế chia sẻ, thực tiễn quốc tế, việc doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường là một đặc trưng khách quan về tính cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Những con số thống kê của một số quốc gia thuộc EU là dẫn chứng cụ thể để cho thấy tình hình doanh nghiệp gia nhập, rút lui khỏi thị trường ở nước ta là hoàn toàn bình thường. Ở Vương quốc Anh, trong một năm (số liệu 2014), có 533.000 doanh nghiệp thành lập mới nhưng đồng thời cũng có 332.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, chiếm tỷ lệ 62,2%; tỷ lệ doanh nghiệp còn tồn tại sau 3 năm hoạt động là 70%. Tại New Zealand, tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 3 năm hoạt động là dưới 50%. Ở 26 nước trong khu vực EU, tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 5 năm là 46%. 

So sánh với các con số của Việt Nam, có thể thấy tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 3 năm hoạt động và tỷ lệ doanh nghiệp rút lui so với đăng ký mới vẫn ở mức không có gì đáng lo ngại.

Cũng theo số liệu của Cục Đăng ký kinh doanh, trong quý I/2016, đã có thêm 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 186.013 tỷ đồng, giảm 10% về số doanh nghiệp và tăng 3% về số vốn đăng ký so với quý IV/2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quan trên một doanh nghiệp trong quý I đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 1,5% so với quý IV/2015 và tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2016 là 322.200 lao động tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tính bình quân mỗi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tạo công ăn việc làm cho hơn 13 lao động. Con số này cũng chỉ ra các doanh nghiệp thành lập mới đa phần là doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô lao động và vốn còn hạn chế.

Theo Đầu tư online