Đoàn phường Nghi Hòa Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng ngày 24/04/2022

Sáng 24/4, Đoàn TNCS HCM phường Nghi Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đồng chí: Lê Đức Sỹ – Bí thư thị đoàn Cửa Lò, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường Nghi Hòa, đại diện tổ chức Đoàn thanh niên 6 phường trên địa bàn thị xã tham dự.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Nghi Hòa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng như  ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh… với mỗi tháng tổ chức từ 7-10 hoạt động tình nguyện thu hút hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo toàn phường đã có 20 ý tưởng, sáng tạo được đề xuất mới. Tuổi trẻ Nghi Hòa cũng luôn xung kích tham gia bảo vệ tổ quốc, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh. Công tác xây dựng tổ chức được chú trọng, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Chương trình công tác, nội dung hoạt động thường xuyên được đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế tại địa phương. Nhờ đó, hàng năm Đoàn phường được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ qua đã được Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh tặng bằng khen.

Đại hội là dịp để các ĐVTN phường nhà nhìn, đánh giá lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong thời gian qua, trên cơ sở đó thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Quyết tâm của Đoàn phường Nghi Hoà là phát huy tốt tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo tình nguyện xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào BCH, trong đó đồng chí Trần Thị Kim Chi tái cử chức Bí thư Đoàn phường Nghi Hoà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, bầu đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Hữu Lương – Ngọc Ánh