Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với phường Thu Thủy

Đăng ngày 19/04/2019

Sáng ngày 19/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viết Đường – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  đã có buổi làm việc với phường Thu Thủy về công tác thu ngân sách giai đoạn 2016 – 2018. Đại diện HĐND thị xã, Chi cục thuế Cửa Lò, đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các thành viên liên quan của phường Thu Thủy cùng dự.

gstt

Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thời gian qua Thu Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác nộp thuế. Tích cực tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo phường với các doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế. Các mức thuế đều được công khai đầy đủ,  rõ ràng.  Nhờ đó, các doanh nghiệp và người dân đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nộp thuế cho nhà nước. Năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước toàn phường đạt gần 7,6 tỷ đồng bằng 97,03% dự toán thị xã giao; năm 2017, tổng thu ngân sách hơn 8 tỷ đồng và năm 2018 là hơn 9 tỷ đồng, vượt dự toán thị xã giao, nhất là thuế giá trị gia tăng và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

gstt1

Sau khi báo cáo kết quả đạt được cũng như các hạn chế, lãnh đạo phường Thu Thủy đã giải trình những ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát như công tác quản lý doanh thu từ dịch vụ du lịch, thuế giá trị gia tăng, tốc độ tăng thu ngân sách chưa tương xứng với sự phát triển của nền kinh tế.

gstt3

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường – trưởng đoàn giám sát của HĐND Tỉnh biểu dương những kết quả thu ngân sách mà Thu Thủy đã đạt được; Đồng thời chỉ ra 6 hạn chế địa phương cần khắc phục đó là cần làm rõ đối tượng được miễn, giảm thuế, số nợ đọng, biện pháp thu nợ, chưa nêu rõ số cuộc thanh tra. Thời gian tới Thu Thủy cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác thu thuế và nâng cao đạo đức, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thu thuế. Làm sao đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế và tránh thất thu thuế. Phấn đấu giữ vững ổn định và phát triển nguồn thu ngân sách cho nhà nước.

                                                              Hữu Lương – Thanh Bình