Đoàn công tác Bộ NN&PTNT, Bộ tài chính: Khảo sát, hướng dẫn ngư dân tiếp cận Nghị định 67 của Chính phủ

Đăng ngày 18/07/2014

Bên cạnh hướng dẫn chính quyền địa phương và bà con ngư dân tiếp cận chính sách hỗ trợ của Chính phủ để đóng tàu mới có công suất cao, vươn khơi khai thác hải sản xa bờ, bảo hiểm tàu, đào tạo chứng chỉ và bằng thuyền viên. Đoàn công tác Bộ NN&PT NT, Bộ tài chính, Bảo hiểm Việt nam và Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An còn thăm dò các ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu của bà con ngư dân, để tham mưu và có phương án cụ thể, nhằm thực hiện tốt Nghi định 67 của chính phủ.

Trong Nghị định cũng chỉ rõ, các chủ tàu muốn được hỗ trợ theo chính sách này phải đăng ký với UBND xã. phường,  UBND xã, phường sẽ xem xét thực sự chủ tàu có đi biển thật không và đi khai thác vùng nào từ đó trình lên huyện, tỉnh và phê duyệt danh mục. Cách làm này sẽ không mất đi quyền của ngư dân trong việc mong muốn đóng tàu xa bờ. Đồng thời, việc đăng ký này cũng giúp các cơ quan chức năng biết được nhu cầu vay vốn của ngư dân là bao nhiêu, đồng thời cũng giám sát và định hướng cho ngư dân phát triển những nhóm nghề nào mà hiện nay đang khuyến khích phát triển. /.

                                                         Thanh Bình- Duy Quý