Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An triển khai công tác sau Đại hội

Đăng ngày 18/07/2014

Hội  hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An vừa được thành lập và đã tiến hành Đại hội khóa đầu tiên, do vậy kỳ họp này có tầm quan trọng đặc biệt, đó là bàn và thống nhấ chương trình hành động cho toàn khóa., vừa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích , quyết  tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết khóa I đã đề ra. 

Nhiệm kỳ 2014- 2019, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An, phấn đấu kêu gọi, vận động nguồn quỹ đạt 5-6 tỷ đồng, trung bình hàng năm kêu gọi được 1 tỷ đồng. Từ nguồn kêu gọi này, dự kiến sẽ tặng 30 nhà tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng; tặng 300 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng; tặng 500 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng; Hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ 70 triệu đồng và xác định danh tính giám định 14 triệu đồng; 10 triệu đồng dành cho tổ chức thắp hương các nghĩa trang  hàng năm; Nhiệm vụ trước mắt được các đại biểu quan tâm thảo luận là tổ chức các hoạt động kỷ niệm  67 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 /2014. /.

                                                                         Thanh Bình- Duy Quý