Địa điểm cơ quan chức năng

Đăng ngày 24/03/2014

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại
Thị ủy Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- Phường Nghi Hương -Thị xã Cửa Lò 038. 3955 703
HĐND-UBND thị xã Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- Phường Nghi Hương-Thị xã Cửa Lò 038. 3955 873-3955874
Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- Phường Nghi Hương-TX. Cửa Lò 038. 3824 572
Công an TX. Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương- TX. Cửa Lò 038. 3955 600- 3955 610- 3955 608
BCH quân sự thị xã Cửa Lò Phường Nghi Hương 038. 3955 691 – 3955 694
Viện kiểm sát nhân dân TX. cửa Lò Phường Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 458 – 3955 040
Tòa án nhân dân TX. Cửa Lò Phường Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 460 – 3955 090
Đài Phát thanh truyền hình TX. Cửa Lò Số 1- Đường Mai Thúc Loan-TX. Cửa Lò 038.3824 330- 0913 351 521- 0912 527 362
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Đường Nguyễn Sinh Cung- Phường Nghi Hương- TX. Cửa Lò 038. 3956 584- 3956 561
Trường CĐ Nghề du lịch Thương mại Nghệ An Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu – TX. Cửa Lò 038. 3949 730 – 3951 575
Bảo hiểm xã hội Thị xã Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Thu-TX Cửa Lò 038. 3949 569- 3824 124
BQL dự án Cửa Lò Đường Sào Nam- P.Nghi Thu- TX Cửa Lò 038. 3824 204- 3824 457- 3824 153
BQL cảng cá Cửa Hội Đường ven sông Lam- P.Nghi Hải- TX Cửa Lò 038. 3829 495- 3829 450- 3947 008
BQL nghĩa trang Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P.Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3955 591
BQL đô thị Cửa Lò Đường Sào Nam- P.Nghi Thu- TX Cửa Lò 038. 3951 371
Cảng Cửa Lò Phường Nghi Tân-TX. Cửa Lò 038. 3951 766- 3952 567
Hải quan Cảng Cửa Lò Phường Nghi Tân- TX Cửa Lò 038. 3944 439- 3943 107
Chi cục thuế Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3955 719- 3955 713- 3955 715
Hải đội 2 Biên phòng Khối Hải Giang 2- P.Nghi Hải- TX Cửa Lò 038. 3829 005- 3829 147
Hạt kiểm lâm TX. Cửa Lò Phường Nghi Thu- TX Cửa Lò 038. 3824 386- 3955 762
Hội chữ thập đỏ TX Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương 038. 3821 830
Hội CCB Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3951 631
Hội khuyến học Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Hương – TX Cửa Lò 038. 3955 450
Hội liên hiệp phụ nữ Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan – P.Nghi Hương – TX Cửa Lò 038. 3824 490
Hộ người cao tuổi TX. Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương -TX Cửa Lò 038. 3951 813
Hội nông dân TX. Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương – TX Cửa Lò 038. 3824 420
Kho bạc  NN TX. Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương -TX Cửa Lò 038. 3955 772- 3955 771- 3955 773
Kho xăng dầu Nghi Hương – TX. Cửa Lò Đường Bình Minh- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3824 673- 3824 293
Liên đoàn lao động TX. Cửa Lò Phường Nghi Hương -TX Cửa Lò 038. 3955 593
Ngân hàng chính sách xã hội Cửa Lò Phường Nghi Hương -TX Cửa Lò 0383 949 397
Ngân hàng công thương TX. Cửa Lò Đường Bình Minh- P.Thu Thủy- TX Cửa LÒ 038. 3952 123- 3949 027- 3952 209
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cửa Lò Phường Nghi Hương -TX Cửa Lò 038. 3824 213- 3824 635
Trạm Hải đăng Cửa Hội- TX. Cửa Lò Khối Hải Giang 1- P.Nghi Hải 0383 829 224
Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội- TX. Cửa Lò Khối Hải Giang 1- P.Nghi Hải 0383 829 136
Trạm thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ Khối 2- P.Thu Thủy- TX Cửa Lò 038. 3824 604- 3951 447
Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX. Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương 038. 3956 254- 3955 431
Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 Nghệ An Đường Bình Minh- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3951 921- 3949 359
Trạm khuyến nông-khuyến ngư TX. Cửa Lò P.Nghi Hương 038. 3824 593
Trung tâm văn hóa thông tin Cửa Lò Số 15-Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3824 062- 3949 799
Đảng ủy- HĐND- Ủy ban nhân dân P.Nghi Hải Đường Phạm Nguyễn Du- Khối Hải Triều 038. 3947 179- 3829 160
Đảng ủy- HĐND- Ủy ban nhân dân P.Nghi Hòa Khối Trung Hòa- P.Nghi Hòa 038. 3829 618- 3829 175
Đảng ủy- HĐND- UBND Phường Nghi Hươ Số 120-Đườngd Nguyễn Sinh Cung 038. 3955 865- 3955 866-3956271
Đảng ủy- HĐND-UBND P.Nghi Thu- TX. Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3949 896- 3952 169
Đảng ủy- HĐND- UBND Phường Nghi Thủy P.Nghi Thủy 038. 3951 884- 3824 417
Đảng ủy- HĐND- UBND Phường Thu Thủy Khối 1-P.Thu Thủy 038. 3952 128- 3949 883-3824791
Đảng ủy- HĐND- UBND Phường Nghi Tân P.Nghi Tân 038. 3945 308- 3945 345
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TX. Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Hương 038. 3824 819
Ban quản lý đô thị Cửa Lò Đường Sào Nam- P.Nghi Thu 038. 3951 371- 3949 751
Công ty cấp nước 1 thành viên Cửa Lò P.Nghi Tân 038. 3943 177
Công ty Môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Đường Sào Nam – P.Nghi Thu 038. 3949 917
Đội quản lý thị trường Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Hương 038. 3810 824
Đội quản lý trật tự đô thị TX Cửa Lò Đường Sào Nam- P.Nghi Thu 038. 3955 577- 3952 578
Đồn biên phòng Bến Thủy- Cảng Cửa Lò Đường Bình Minh- P.Nghi Thủy 038. 3952 244
Chi cục Thi hành án dân sự Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3951 540- 3824 393
Trung tâm phục hồi chức năng- BNN Giao thông 4 Đường Bình Minh- P.Thu Thủy 038. 3952 604- 3949 919
Trung tâm cứu hộ phòng chống thiên tai Đường Bình Minh- Phường Nghi Hương 038. 3824 893- 3824 329
Trung tâm điều dưỡng người có công NA Đường Bình Minh- P. Nghi Hương 038. 3955 895- 3955 031
Trường THPT Cửa Lò 1 Phường Nghi Hương 038. 3955 745- 3955 755
Trường THPT Cửa Lò 2 Phường Nghi Thu 038. 3949 465- 3211 595
Trường mầm non Bình Minh Phường Nghi Hương 038. 3292 291
Trạm thú y Cửa Lò Đường Sào Nam- P.Nghi Thu 038. 3956 882
Chi cục thống kê Cửa Lò Đường Sào Nam- P.Nghi Thu 038. 3824 842
Trung tâm Dân số KHHGĐ Cửa Lò Phường Nghi Hương 038. 8926 926- 3956 656
Nhà khách Nghệ An 2 Đường Bình Minh- P.Nghi Hương 038. 3955 478- 3824 779
Nhà khách Tỉnh ủy Đường Bình Minh- P.Thu Thủy 0912 128 467
Nhà nghỉ Bộ xây dựng Đường Bình Minh- P.Thu Thủy 038. 3824 123- 3824 122