Địa điểm ATM

Đăng ngày 24/03/2014

Điểm ATM 1: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tại Cửa Lò -P. Nghi Hương.

atmnongnghiep

 

Điểm ATM 2: Vietin Bank Cửa Lò – Số 190-Đường Bình Minh

atmviettinbank

 

Điểm ATM 3:Chi nhánh Vietcombank tại Cửa Lò- Trong khách sạn Hoa Đồng Tiền- Đường Bình Minh

atmdt