Đền Mai Bảng – Điểm du lịch tâm linh

Đăng ngày 24/05/2017

Đền Mai Bảng thuộc khối 4,  phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Đền được xây dựng từ năm 1778, thờ tướng Lê Khôi- Một danh tướng đã có công lớn trong việc giúp Lê Lợi chống lại quân Minh xâm lược nước ta vào thế kỷ 15 và Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy tinh Phu Nhân và 6 vị khai cơ lập làng, các vị này tạo cuộc sống và phù hộ độ trì cho cư dân nghề biển, nghề nông cho nông dân, khích lệ việc học hành mở mang dân trí.