Cửa Lò chú trọng kiểm tra thực phẩm trong mùa du lịch (Phát sóng NTV: 23/5/2017)

Đăng ngày 23/05/2017