Đền làng Hiếu phường Nghi Hải làm lễ an vị tượng phật bà quan thế âm bồ tát

Đăng ngày 19/09/2016

denlhieu

Đền Làng Hiếu thuộc phường Nghi Hải thị xã Cửa Lò là nơi thờ Bản Cảnh Thành Hoàng, Cao Sơn, Cao Các và hợp tự các vị Phật, Thánh, Thần trong địa bàn. Ngoài ra, nơi đây còn thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn và thờ Cá Ông.

denlhieu1

denlhieu2

Đền được trùng tu năm 2012 và đến năm 2015 được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

denlhieu3

Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền làng Hiếu và UBND  phường Nghi Hải đã tổ chức lễ an vị tượng phật bà quan thế âm bồ tát do người dân cung tiến.

denlhieu4

denlhieu5

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương kêu gọi nhân dân trong và ngoài phường tiếp tục ủng hộ tiền để hoàn thiện một số hạng mục cho ngôi đền xứng tầm di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng.

          Hữu Lương – Thanh Bình