Cửa Lò họp triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan dân ca ví giặm cụm 3

Đăng ngày 19/09/2016

hopvidam

Theo đó, Liên hoan dân ca ví , giặm Nghệ Tĩnh cụm 3 năm 2016 sẻ được tổ chức từ ngày 24-25/9/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò. Sẻ có 7 đơn vị với 14 Câu lạc bộ, đội văn nghệ tham gia, trong đó Cửa Lò có 2 đội là Nghi Tân và Nghi Hải.

hopvidam1

Sau khi nghe báo cáo của Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa-thể thao và phát biểu của các phòng, đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung kết luận: thống nhất một số nội dung trọng tâm trong việc tổ chức Liên hoan dân ca ví , giặm cụm 3 năm 2016, đồng thời yêu cầu và giao nhiệm vụ cho Phòng VHTT, Trung tâm VH thể thao, Phòng tài chính kế hoạch, Đài TTTH, UBND 7 phường phải chuẩn bị chu đáo các nội dung, tập trung tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất… Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung  cũng đề nghị Thị đoàn phối hợp huy động lực lượng Đoàn viên, thanh niên tham gia cổ vũ cho các đội về biểu diễn..

                                                                    Khắc Giang-Ngọc Ánh