Danh sách 150 xe điện ở Cửa Lò được cấp phép hoạt động năm 2015

Đăng ngày 12/12/2014

Danh sách 150 xe Ô tô điện được UBND Thị xã Cửa Lò cấp phép hoạt động năm 2015:

Tải Danh sách về để xem tại đây:  ds-xe-dien-2015.docx