Những kết quả nổi bật của UBMTTQ Thị xã Cửa Lò 2014

Đăng ngày 12/12/2014

Hưởng ứng phong trào thi đua kỉ niệm ngày lễ trọng thể này Mặt trận đã bắt tay vào thực hiện Chương trình hành động cụ thể với nội dung chủ công của mặt trận là xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong đó tập trung vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia các phong trào của các tổ chức hội phát động, phát huy nội lực xây dựng đô thị mới. Mặt trận đã góp phần vào các thành tích chung của thị xã như sau: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.872,2 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch tỉnh giao; tổng giá trị gia tăng ước đạt 2.099,9 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2013; Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 51,23 triệu đồng/người/năm; Tổng thu ngân sách tính đến 30/11 ước đạt 276,625 tỷ đồng đạt 141% kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,25%,; Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 10,3 %. Toàn dân đã phát huy nội lực được trên chục tỷ đồng để xây mới và sửa chữa nâng cấp 15 nhà văn hóa khối, sữa chữa nâng cấp và làm mới hàng trăm  km đường giao thông nông thôn, nạo vét và sửa sang kênh mương. Bình xét cuối năm 2014 có 92% gia đình đạt văn hóa, có 83,1% khối đạt đơn vị văn hóa; 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Chủ tịch UBMTTQ thị xã Trần Thị Thanh Thủy(Ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen của Chỉnh phủ năm 2013

Từ sau đại hội MTTQ các cấp  nhân sự mặt trận từ Thị đến cơ sở có nhiều thay đổi. Thấm nhuần Nghị quyết 25 của BCH TƯ Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng trong tình hình mới, UBMTTQ Thị xã đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo và đạt các kết quả nổi nét sau:

1. Ban Thường trực đã tham mưu và chỉ đạo quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và tổ chức học tập nghị quyết TW 8, TW 9, quyết định 217,218 của BCT, chỉ thị 36 của BCT về đại hội đảng các cấp, chỉ thị 17 của tỉnh ủy; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW 4, nghị quyết 25 về tăng cường đỏi mới sự lãnh đạo của đảng trong công tác dân vận,  chỉ thị 03, các chỉ thị , nghị quyết của thị ủy, các đề án, kế hoạch của UBND. Sau khi  quán triệt đã xây dựng kế hoạch và tiến hành thực hiện kịp thời sát đúng tình hình địa phương, tạo sự đoàn kết thống nhất và chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và thực thi công vụ trong ủy ban mặt trận các cấp

2. Chỉ đạo đại hội cơ sở song song với tập trung chuẩn bị mọi mặt từ nhân sự, văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền, kinh phí và tổ chức thành công đại hội MTTQ Thị xã nhiệm kì 2014-2019

          3. Tập trung ổn định tổ chức sau đại hội, bổ sung, xây dựng mới các quy chế làm việc của cơ quan, BTT, UBMTTQ Thị xã và các quy chế, chương trình phối hợp với HĐND, UBND các phòng ban liên quan và các thành viên. Sau đại hội nhiệm kì 2014-2019 của Mặt trận, bám sát và chỉ đạo có hiệu quả 01 việc cần làm ngay sau kiểm điểm còn lại ( Hoàn thành hệ thống quy chế..)

          4. Tập trung sắp xếp lại hệ thống hồ sơ đại hội, sắp xếp lại hệ thống sổ sách văn bản liên quan của cơ quan MTTQ.

         5. Bắt tay vào soát xét và chấn chỉnh lại trách nhiệm, phương pháp làm việc trong cơ quan khoa học, hiệu quả và bám sát cơ sở hơn cụ thể:

+ Đầu tư thời gian, trí tuệ xây dựng lịch làm việc hàng tháng cụ thể  có phân công từng người. Cuối tháng đánh giá nhận xét trách nhiệm, mức độ hoàn thành  từng công việc của mỗi cán bộ.

+ Lịch công tác hàng tháng hướng mạnh về cơ sở: tất cả các tháng từ sau đại hội  Mặt trận thị xã đều lịch làm việc với phường với khối và nội dung làm việc cụ thể: trong 6 tháng cuối năm Mặt trận Thị xã có đến 52 cuộc làm việc với MT phường và BCTMT khối.

          6. MT Thị xã tập trung 6 việc trọng tâm sau đại hội  để chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, đánh giá cơ sở cụ thể :

         + Kiểm tra hệ thống quy chế, chương trình phối hợp của  MT 7 phường được xây dựng sau đại hội.

        + Quyết liệt trong triển khai phát động, đôn đốc việc thu nộp quỹ người nghèo, tập trung việc khảo sát đối tượng người nghèo để giải ngân quỹ, hướng dẫn cơ sở giải ngân quỹ đúng nguyên tắc, kịp thời với đối tượng người nghèo cần làm nhà, sửa nhà, vốn SXKD, hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo, học tập…kết quả tổng thu quỹ vượt trên 100 triệu, tổng số nhà sửa và làm mới vượt 13 nhà so với 2013.

    +Trực tiếp làm việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Mặt trận các phường, BCTMT các khối trong phong trào TDĐKXDĐSVH khu dân cư ( Cụ thể: Phương pháp xây dựng khối văn hoá, cách giữ danh hiệu khối văn hoá) kết quả năm 2014 tiếp tục giữ vững 56 khối văn hóa, công nhận thêm 3 khối văn hóa nâng tổng số khối văn hóa toàn thị xã lên 59/71 khối bằng 83,1%;

        + Triển khai sâu rộng quyết định 217,218 của BCT về giám sát, phản biện xã hội và góp ý của MTTQ các đoàn thể và nhân dân đối với đảng nhà nước, CBCC, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống MT các cấp ( Đến tận BCTMT 71/71 khối); xây dựng kế hoạch giám sát 2014 và tiến hành giám sát được 7 cuộc về nội dung: trách nhiệm, quy trình của chính quyền, Mặt trận các đoàn thể trên 7 phường trong việc tổng rà soát đối tượng người có công theo chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ.

       + Chỉ đạo sát sao các hoạt động kỉ niệm 84 năm ngày MTDT: Từ kế hoạch tổ chức ngày  hội đại đoàn kết toàn dân, hướng dẫn ngày chủ nhật xanh đến xây dựng lịch trình ngày hội gửi lãnh đạo,cán bộ công chức để tham dự cùng nhân dân.

         + Hướng dẫn tổng kết năm và thi đua khen thưởng, xét thi đua khen thưởng cơ sở, cán bộ Mặt trận Thị xã chính xác hiệu quả. Xây dựng chương trình công tác năm 2015.

       Với 6 nét tập trung đổi mới trên Mặt trận thị xã đã thực sự đã thay đổi được phương pháp phong cách làm việc hướng mạnh về cơ sở và đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBMTTQ Tỉnh Nghệ an, các tiêu chí thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền thị xã Cửa lò trong năm 2014. Mặt trận 7 phường đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm vị trí của mình và đã tập trung khắc phục các hạn chế lâu nay để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích trên Mặt trận thị xã Cửa lò vinh dự được cụm thi đua số 1 tôn vinh đề nghị UBMTTQ tỉnh Nghệ an Tặng cờ thi đua và đã được hội đồng thi đua khen thưởng của Mặt trận tỉnh công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng cờ thi đua năm 2014. Thành tích của năm 2014 là tiền đề cho Mặt trận thị xã tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cả nhiệm kì 5 năm tới.  Mặt trận  Thị xã Cửa Lò sẽ tiếp tục tìm tòi đổi mới và gặt hái tiếp các thành công mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kì 2014- 2019 và đại hội đảng các cấp nhiệm kì 2015-2020.

                                                                          Trần Thị Thanh Thủy

                                                                Chủ tịch UBMTTQ Thị Xã Cửa Lò