Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao ban cụm thi đua số 2

Đăng ngày 24/03/2016

Quang cảnh buổi giao ban
Quang cảnh buổi giao ban.

Trong quý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội Khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021…

Các cấp ủy hoàn thành việc xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2016; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị nhất là xây dựng chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Thực hiện tốt giúp đỡ các xã miền núi khó khăn, tết người nghèo với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng…

Hội nghị có nhiều ý kiến tham gia, đồng tình với kết quả đạt được, một số ý kiến thông tin về tình hình đầu tư của tỉnh, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình hình tư tưởng, một số giải pháp trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2, tập trung tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình; đánh giá kết quả thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phân công giúp đỡ các xã miền núi khó khăn…./.

Hồng Khanh