Đài TT-TH Cửa Lò được UBND Tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc năm 2011

Đăng ngày 27/03/2014

Cũng tại buổi tổng kết này, Đ/c Trần Duy Ngoãn-Giám đốc-TBT Đài PTTH Nghệ An đã trao Bằng khen của Bộ thông tin truyền thông và Chủ tịch UBND Tỉnh cho cá nhân Đ/c Trưởng Đài TTTH Cửa Lò. Dịp này, Đài TTTH Cửa Lò cũng có 3 Đ/c được Giám đốc Đài PTTH Nghệ An công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 2 Đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Giám đốc Đài PTTH Tỉnh tặng Giấy khen.

Cùng với công tác chuyên môn, trong năm 2011, Chi bộ Đài TTTH cũng được Thị uỷ xếp loại là tổ chức cơ sở Đảng đạt đanh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, 2 Đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Đài và 1 Đ/c được Thị uỷ tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh.

Cùng với Chi bộ và chuyên môn, năm 2011, công đoàn Đài TTTH thị xã tiếp tục được Liên đoàn lao động xếp loại tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc và được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2011.