Đảng bộ Đảng – đoàn thể Cửa Lò: Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Thị xã khóa 4

Đăng ngày 27/03/2014

 

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò khóa 4 đã nhanh chóng được trung tâm chính trị Thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện và lan tỏa nhanh trong mỗi một Đảng viên. Là một chi bộ trực thuộc khối Đảng bộ các cơ quan Cửa Lò, Trung tâm chính trị Thị xã Cửa Lò hiện có 6 Đảng viên, trong đó 100% có trình độ Đại học và trên đại học, 100% Đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Trong 9 tháng năm 2011, trung tâm đã mở được 28 lớp tập huấn về Đảng, nhà nước, đoàn thể với 3.250 học viên. Hiện nay, trung tâm đang xây dựng và triển khai đề tài “mô hình dạy học hiện đại” để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ cơ sở về chuyên môn cũng như lý luận chính trị. Ông Lê Đình Thủy – Bí thư Chi bộ trung tâm chính trị Thị xã Cửa Lò nói: “Đại hội lần thứ 4 Thị xã Cửa Lò xác định xây dựng Cửa Lò trở thành thành phố du lịch biển xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh văn minh. Trên cơ sở đó chi bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị xác định đào tào để tạo sự chuyển biến cho đội ngũ cán bộ cơ sở theo chương trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.”

Hiện nay Đảng bộ Đảng-đoàn thể Cửa Lò có 60 Đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhằm triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và đồng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức cho Đảng viênhọc tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Sau khi được học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Cửa Lò Khóa 4, các Đảng viên cũng như các chi bộ đều đã xây dựng cho mình một chương trình hành động cụ thể và phù hợp với chuyên môn của ngành, của từng đơn vị. Đến nay, 100% đảng viên, chi bộ đều đã xây dựng cho mình một quy chế hoạt động và lãnh đạo cụ thể, mỗi một cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ, có trách nhiệm cao trong từng cương vị công tác và luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ông Hoàng Sỹ Cường, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Bí thư Đảng bộ Đảng-đoàn thể Thị xã Cửa Lò cho biết:“Qua thời gian đầu thực hiện triển khai đại hội Đảng các cấp, nhất là đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ 4 thấy rõ nhất là sự thay đổi trong đội ngũ Đảng viên cho nên kết quả đó nó đã thể hiện rõ nhất là tham mưu góp phần quan trong vào việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.”

Với những kết quả đã và đang làm trong việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Đảng-đoàn thể Cửa Lò đang nỗ lực góp sức để Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò thực hiện thắng lợi, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò khóa 4 đã đề ra./.