Đại hội Hiệp hội Du lịch Nghệ An lần thứ II

Đăng ngày 28/03/2014

    Năm 2006, Hiệp hội Du lịch Nghệ An được thành lập. Qua 3 năm hoạt động đã có 57 đơn vị doanh nghiệp ngành dịch vụ du lịch gia nhập Hiệp hội. Trong tình hình khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, hoạt động của ngành gặp nhiều khó khăn. Ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, sự hoạt động đều tay của Ban chấp hành Hiệp hội đã giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, doanh số năm 2008 đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 21%. Để nâng cao chất lượng hoạt động, trong suốt nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động đem lại kết quả như hội thảo phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các cuộc thi hướng dẫn viên giỏi, nghiệp vụ nhà hàng giỏi… ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động để quảng bá thương hiệu như tham gia liên hoan ẩm thực các năm 2006, 2007, 2008, hội chợ quốc tế Sầm Sơn, triển khai dự án nâng cao năng lực hiệp hội du lịch Nghệ An.
 
    Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động trong khóa I, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II. Các hội viên đã đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động hội ngày càng phong phú, có hiệu quả thiết thực hơn cho các hoạt động du lịch dịch vụ.

    Ông Nguyễn Phú Đức (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam) đã phát biểu chỉ đạo: trong thời gian qua du lịch Việt Nam và thế giới đang gặp rất nhiều khói khăn. Để vượt qua, hiệp hội du lịch Nghệ An cần liên kết chặt chẽ với nhau, cố gắng giữ vững chất lượng du lịch bằng cách đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, liên kết, phối hợp với các cơ quan quản lý để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
 
    Đại hội đã thông qua sửa đổi điều lệ. Các đại biểu đã biểu quyết những sửa đổi trong điều lệ: nhiệm kỳ của hội 3 năm, phạm vi hoạt động cả nước và quốc tế; Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ II gồm 21 người.

 

Theo: Công Sáng