Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghi Hải nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 08/05/2020

Sáng ngày 8/5,Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghi Hải lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được khai mạc. Các đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Hoàng Sỹ Cường – UVBTV Thị ủy, Trưởng ban tổ chức thị ủy; Trưởng đoàn chỉ đạo số 7; Trần Thị Thanh Thủy – UVBTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng 223 đại biểu  cùng tham dự.

Lấy phát triển du lịch và thương mại làm kinh tế động lực nên nhiem kỳ qua phường Nghi Hải đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 23,38%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 1.035 tỷ đồng. Cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh đạt hiệu quả nhờ sự đồng thuận của nhân dân nhất là xây dựng các ngõ phố văn minh, 100% nhà ở được gắn biển số, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Chăm lo tốt công tác giáo dục, y tế, dân số, KHHGĐ, làm tốt công tác tham mưu xây dựng hệ thống chính trị đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ đại hội vừa qua, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từng bước đổi mới.

Với quan điểm phát triển có định hướng, phát huy sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Phường Nghi Hải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để xây dựng phường trở thành phường văn minh đô thị trong đó phát huy nội lực để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; Củng cố an ninh quốc phòng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 15 – 16%. Tận dụng những dự án của tỉnh, thị xã để phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa; Đầu tư hơn nữa cho giáo dục, y tế cũng như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đại hội cũng đã bầu ra 14 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Văn Trung được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 23 đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI sắp tới.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và phát triển” Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hải đã tạo một khí thế trong toàn thể đại biểu tham dự cũng như nhân dân, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành những thắng lợi mà nghị quyết Đảng bộ phường đề ra.

                                                    Nguyễn Hương – Duy Quý