Cửa Lò triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Đăng ngày 08/05/2020

Chiều ngày 7/5, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 42 Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch sẽ có 08 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15, gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ hộ kinh doanh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Người có công với cách mạng; Hộ nghèo, cận nghèo; Đối tượng bảo trợ xã hội; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Dung-Phó chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của Chính phủ nhằm góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, Phó chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các ban, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp thực hiên tốt các bước từ roát, lập danh sách cho đến chi trả hỗ trợ, đảm bảo tính công khai minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Riêng đối với UBND các phường, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản liên quan để các đối tượng được hưởng hỗ trợ được biết và chậm nhất ngày 15/5 phải hoàn thành hồ sơ…

Đàm Hiền – Duy Quý