Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Nghi Thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đăng ngày 03/04/2023

Tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào khuyến học củaphường ngày càng phát triển đó là một trong những định hướng mà Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Nghi Thủy lần thứ V đặt ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức vào sáng ngày 2/4. Đại diện Hội khuyến học thị xã; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và 62 đại biểu hội khuyến học phường cùng dự.

Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm của hội khuyến học thị xã, sự ủng hộ của các tổ chức cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, đền làng, nhà thờ, dòng họ và toàn thể  nhân dân nên hội khuyến học Nghi Thủy đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra.

Với truyền thống cần cù, hiếu học, con em trên địa bàn phường đã khắc phục khó khăn, vươn lên học tập và đạt được nhiều thành tích cao. Phong trào khuyến tài, khuyến học được phát triển sâu rộng, có 95% gia đình tích cực ủng hộ vào quỹ khuyến học; Các tổ chức vận động ủng hộ hàng năm từ 3 -5 triệu đồng vào quỹ. Số tiền này trao tặng nhằm động viên, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Công tác xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh gắn với phong trào học tập suốt đời tại các khối, dòng họ trên địa bàn. Hội thường xuyên biểu dương giáo viên, học sinh xuất sắc có thành tích cao trong giảng dạy và học tập; Gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết 29 khóa XI, lần thứ 8 của BCH TW về đổi mới căn bản, hoàn thiện về giáo dục, đào tạo nhờ thế phong trào xây dựng xã hội học tập tăng 23% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa IV; Hưởng ứng phong trào khuyến tài, khuyến học của đại diện gia đình có con em tiêu biểu, gương mẫu trong học tập cũng như nhận được những tham luận đóng góp tích cực của Đại diện hội khuyến học thị xã; UBND phường và một số dòng họ tiêu biểu.

 

 Với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nhân tài phục vụ đất nước, đại hội tiếp tục đẩy mạnh các thúc đẩy phong trào học tập sâu rộng trong nhân dân, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh trên cơ sở đẩy mạnh rộng rãi phong trào học tập suốt đời, xây dựng gia đình học tập, xã hội học tập, cộng đồng học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phát huy dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào BCH khóa V, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Chủ tịch hội khuyến học phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu các đồng chí đi dự Đại hội đại biểu hội khuyến học thị xã trong thời gian tới và thông qua Nghị quyết của đại hội.

                                              Nguyễn Hương – Tạ Nhật