Phóng sự: Cửa Lò nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách (phát song NTV ngày 02/04/2023)

Đăng ngày 03/04/2023