Đại hội công nhân viên chức năm 2011 phải xong trước ngày 10/3/2011

Đăng ngày 23/03/2014

 

Theo đó, UBND thị xã, Liên đoàn lao động Cửa Lò yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, giám đốc doanh nghiệp, ban chấp hành công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau: Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể kể cả cơ quan phường xã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo nội dung Nghị định 71/CP, thông tư 09/1998 ngày 4/12/1998 của ban tổ chức cán bộ chỉnh phủ-nay là Bộ nội vụ; Đối với công ty, doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động năm 2011 theo Thông tư liên tịch số 01/2005 ngày 16/5/2005 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đối với công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành Hội nghị người lao động theo Nghị định 87/2007 ngày 28/5/2007 của Chỉnh phủ ban hành quy chế thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động công ty cổ phần, công ty TNHH
Công văn liên tịch số 04, ngày 09/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thị xã và Liên đoàn lao động Cửa Lò cũng yêu cầu tất cả các đơn vị, cơ quan, phường xã, doanh nghiệp..phải tiến hành Đại hội công nhân viên chức, hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2011 trước ngày 10/3/2011.

Theo: Khắc Giang