Họp Ban chỉ đạo triển khai mùa du lịch 2011

Đăng ngày 23/03/2014

 

Mở đầu cuộc họp, UBND Thị xã đã thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2011. Quy mô Lễ hội do UBND Thị xã phối hợp các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh tổ chức. Thời gian 2 ngày, từ 30/4 đến 1/5/2011 tại quảng trường Hồ Chí Minh. Chủ đề của Lễ hội là “Cửa Lò biển hẹn” gắn với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. UBND thị xã cũng đã đề ra nội dung cụ thể cho từng tháng về các hoạt động chính của mùa du lịch mới. UBND thị xã còn thông qua kế hoạch phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch 2011.
Ngoài phân công nhiệm vụ, ông Doàn Tiễn Dũng phó chủ tịch UBND thị xã còn yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các ban, ngành, địa phương, đơn vị nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Theo: Hữu Lương