Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri Cửa Lò

Đăng ngày 24/06/2015

Tại hội nghị,  cử tri 2 phường đã được đại biểu HĐND các cấp thông báo về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND Tỉnh khoá 16 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND Thị xã khoá IV. Đồng thời báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị Quyết HĐND Tỉnh và Nghị Quýêt HĐND Thị xã  về nhiệm vụ KT – XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2015. Cùng với đó đã có nhiều ý kiến, vấn đề mà các cử tri chất vấn các vị đại biểu, trong đó vấn đề mà cử tri phường Nghi Hương quan tâm là: hệ thống thủy lợi trên địa bàn xuống cấp làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, và tình trạng bán hàng rong của người dân nơi khác đã làm ảnh hưởng đến du lịch trên địa bàn… Còn đối với cử tri phường Nghi Tân thì mong muốn các vị đại biểu quan tâm đến tình trạng ô nhiễm trên địa bàn, và sự xuống cấp của các con đường liên khối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

z huog11

z Tan22

Những vấn đề mà cử tri phường Nghi Hương và Nghi Tân quan tâm đã được các vị đại biểu HĐND các cấp cũng như các ngành liên quan trả lời tại hội nghị, và những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được giải trình, xem xét trong kỳ họp HĐND Tỉnh sắp tới./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý