Đã có 950 triệu đồng đóng góp vào quỹ xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ Cửa Lò

Đăng ngày 09/05/2016

KhoicongDailsy

Theo đó, thị xã huy động cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, con em thị xã trong và ngoài nước cùng nhân dân trên địa bàn đóng góp khoảng 6 tỷ. Thời gian huy động trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 22/12/2015 đến 27/07/2017. Mức đóng góp đối với các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thị ủy mỗi năm ủng hộ 5 triệu đồng/người; Ủy viên Ban chấp hành thị ủy 3 triệu đồng/người/năm; Trưởng phòng, giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã 2 triệu đồng/người/năm; Phó phòng, phó giám đốc, phó thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã 1,5 triệu đồng/người/năm; Công chức, viên chức, cán bộ giáo viên các trường Đại học, cao đẳng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT Cửa Lò 1, Cửa Lò 2 có hệ số lương dưới 3 mức vận động từ 150.000 – 300.000 đồng/người/năm, hệ số từ 3 – 3,99 là 500.000 – 700.000 đồng/người/năm, hệ số lượng trên 4 thì mức vận động từ 800.000 – 1 triệu đồng/người/năm; Sỹ quan, quân nhân chuyện nghiệp, công nhân viên quốc phòng đơn vị lực lượng vũ trang thì: Trung tá 1,3 triệu đồng, thiếu tá 1 triệu động, đại úy 800 ngàn đồng, trung úy 700 ngàn, thiếu úy 500.000, hạ sỹ quan, công nhân viên quốc 300 ngàn đồng/người/năm. Đối với các nhà nghỉ,  khách sạn vận động từ 60.000 đến 100.000 đồng/phòng/năm; Mỗi ki ốt dịch vụ du lịch đóng góp từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hộ.

Khoicongdailietsy1

Bí thư Thị ủy Cửa Lò: Nguyễn Nam Đình phát biểu tại Lễ khởi công

Qua hơn 5 tháng phát động, đến nay số tiền mà cán bộ đảng viên, nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp được 950 triệu đồng, trong đó Ngân hàng công thương Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng.

KhoicongDailietsy

Đây là công trình này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã du lịch biển đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà. Do đó, Ban vận động của thị xã kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ tiền để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản 360 220 100 3583 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Cửa Lò hoặc nộp trực tiếp  qua tổ chức vận động của thị xã.

                                                           Hữu Lương